Blog

XXIV Premio "San Clemente Rosalia-Abanca"

March 19th 2019

 

Language is not only a tool that enables our operational interaction, much more importantly it is also the prism through which we see, display and communicate about cultural identity. In a rapidly developing globalised world in which change is often driven by and through instant electronic media where historical and factual accuracy are replaced by soundbites and a short-termism, literature provides a highly valuable constant. It is so valuable because literature provides an insight into a personal representation of culture, through the prism of language, which as such has timeless relevance.

The Premio San Clemente not only provide an excellent stimulus for our students to continue to engage with literature but presents a priceless opportunity to further inquire into and learn about the background and context of the works studied by engaging in a dialogue with the authors. We are grateful for the invitation and opportunity to participate in the Premio and would like to thank the Rosalia for this as well as the authors. 

 

A lingua non é só unha ferramenta que posibilita a nosa interacción operacional; é tamén primordialmente o prisma a través do que vemos, amosamos e comunicamos a nosa identidade cultural. Nun mundo globalizado no que os cambios ocorren a causa e a través dos medios de comunicación instantánea, e onde a exactitude factual está sendo substitutida por extractos e unha cultura dos prazos curtos, a literatura proporciona unha constante de alto valor. A literatura adéntranos nunha representación persoal da cultura, a través do prisma da lingua, que como tal ten una relevancia atemporal.

O Premio San Clemente non só proporciona un excelente estímulo para que os nosos estudantes continúen a involucrarse na literatura senón que tamén presenta unha oportunidade valiosísima e única para profundizar, a través do diálogo cos autores, no significado das obras e o seu proceso de creación. Agradecemos a invitación e a oportunidade de participar no Premio San Clemente e queremos transmitirlle a nosa noraboa ao IES Rosalia de Castro e aos autores premiados.

Posted at 11:08 on 19th Mar 2019